more irish

Glossaries

Travel - Taisteal

busBus
carrCar
traeinTrain
bád farantóireachtaFerry
eitleánPlane
cá bhfuil tú ag dul?Where are you going?
conas tá tú ag dul ann?How are you going there?
ar an mbusOn the bus
ar an traeinOn the train
ar an eitleánOn the plane
ar an mbád farantóireachtaBy boat
cé mhéad duine?How many people?
brostaigh ort!Hurry up!
brostaigí oraibh!Hurry up!
tá mé mallI'm late
amchlárTimetable
oifig ticéadTicket office
cá bhfuil?Where is...?
cén uair a mbeidh?When is...?
siopaShop